Category: Visuaalinen ilme

Museoiden imago ja brändi verkossa

Hyvän ja toimivan logon pitäisi kestää aikaa. Lähde: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=355303, otettu 25.10.2012.

Vuonna 2010 museoissa keskusteltiin paljon brändistä ja sen rakentamisesta. Olin itse silloin Historiallisella museolla töissä ja muistan lukeneeni jostain museolehdestä jutun brändin rakentamisesta ja jutussa nostettiin esiin onnistunut tunnuslause museoihin liittyen:

”Meillä on tuoretta vain kahvi ja pulla.”

Yritin etsiä tähän lähdettä, museota tai tapahtumaa, jossa tätä on käytetty, mutta ainakaan hakukoneet eivät sitä kerro (Tai sitten tunnuslauseen rakenne oli hieman erilainen.). Hihittelin itsekseni julkaisun äärellä muutaman minuutin, oli se sen verran onnistunut tunnuslause. Se tiivisti kaiken olennaisen museoista ja toi museon lähelle ihmistä:

1. Kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville. (= Meillä on täällä kaikkea ”vanhaa”.)

2. Parantaa ja edistää aineiston saavutettavuutta. (= Mitä muuta meillä on kuin kahvia ja pullaa? Tule katsomaan.)

3. Palvelulähtökohta (= Olemme täällä teitä varten, meillä on nisut ja kaikki.)

Kaikin puolin onnistunutta brändäystä.

Mikä on sitten brändin ja imagon määritelmä? Wikipediasta löytyy Juha Pohjolan Ilme – Visuaalisen identiteetin johtaminen -kirjassa luoma määritelmä siitä, mikä on brändin, imagon ja maineen ero.

Työkaverin kanssa keskusteltiin asiasta ja hän tiivisti minusta asian hyvin: Imago on ihmisten mielikuva asiasta tai yrityksestä, kun taas brändi on enemmän yrityksen tietoisesti rakentama imago. Eli brändillä yritetään vaikuttaa yrityksen imagoon.

Visuaalinen ilme logoineen taas vahvistaa tai heikentää yrityksen brändiä verkossa. Hyvä esimerkki epäonnistuneesta uudesta logosta on Indianapolisin Children’s museumin logo, jonka epäonnistumisen syitä puidaan Fat Atom marketing -sivuilla. Sivut ovat muuten onnistuneet ja visuaalinen ilme on lasten museoon sopiva, mutta logo ei millään tavoin vahvista brändiä, etenkin jos sen irroittaa kokonaan sivuilta (Ks. yllä olevan blogin sivuilta logo erillisenä.).

Children’s Museum of Indianapolis -verkkosivujen kuvankaappaus, otettu 25.10.2012.

Museoiden (tai paremminkin ”museo”-käsitteen) imagohan on hyvin ristiriitainen. Kysyin nopeasti muutamalta tutulta, minkälaisia mielleyhtymiä museo herättää, alla niistä muutama:

”Elegantti, historiallinen, kiinnostava”

”Etäinen, elitistinen, pelottava”

”Tylsä, hiljainen, pimeä, ei saa koskea”

”Kaupunkikulttuuri, kaunis, sielu lepää”

Kuinka moni tietää, millainen imago omalla museolla on kuntalaisten keskuudessa? Onko se sellainen kuin halutaan/toivotaan/uskotaan, vai olisiko siinä parantamisen varaa? Toki imagosta voi olla välittämättä, mutta sitten kun kunnan palveluja laitetaan riviin ja mietitään, mikä on kuntalaisille tärkeää ja mikä ei, huonon imagon omaavat laitokset eivät ainakaan kovin korkealle nouse listalla.

Imagoon voi vaikuttaa palvelukulttuurilla, tiedottamisella, näyttelytarjonnalla ja myös verkkosivuilla. Sitä voi kutsua vaikka sitten siksi brändäämiseksi.

Museoiden brändi verkossa nyt ja tulevaisuudessa

Lähes kaikilla suurilla museoilla on omat verkkosivunsa ja oma visuaalinen, tunnistettava ilmeensä.  Graafinen ilme tukee hienosti muuta museon imagoa, esim. Sinebrychoffin museon sivut. Museoiden sivut kautta linjan muistuttavat aika paljon toisiaan. Se ei välttämättä ole huono asia käyttäjien kannalta;  tuttuuden tunne on miellyttävä kokemus verkkokäyttäjällekin.

Kuvankaappaus Sinebrychoffin museon sivuilta, otettu 25.10.2012

Monilla pienillä museoilla on taas sivut kaupunkiensa sivuilla, jolloin museoiden omaa imagoa verkossa ei ole olemassakaan. Tai on, mutta se on yhtä kuin asuinkaupunki tai -kunta. Jos puhutaan asiakkaiden näkökulmasta, niin museot viestivät käyttäjilleen näin:

”Olemme kaupungin tarjoama palvelu. Sijaitsemme tässä kaupungissa. Olemme vanhanaikainen laitos, koska sivumme ovat vuosia olleet samannäköiset. Etkö puhu suomea? No voi voi, käännä vaikka google kääntäjällä.”

Ei kovin käyttäjälähtöistä, eihän?

Mikä on sitten tämän hetken trendi? Mihin suuntaan museot kehittävät omaa viestintäänsä verkossa? Vaikuttavatko museot koko käsitteen (=museo) brändiin omalla toiminnallaan ja onko kehitys mihin suuntaan?

Museot selkeästi ottavat viestintää verkossa omiin käsiinsä. Luodaan omaa brändiä, omat, toimivat verkkosivut jotka toimivat vuorovaikutuksensa konkreettisen museon kanssa. Tulevaisuudessa museo onkin hyvin todennäköisesti paljon enemmän kuin konkreettinen museo, se on interaktiivinen ympäristö, jossa museokokemus on parhaimmillaan hyvin yksilöllinen, ja museon tarjoamaa sisältöä voi lähestyä monelta eri suunnalta ja eri välinein.

Myös sisällön tuottaminen verkkosivuille on murroksessa. Museoilla on jo tänä päivänä tarjolla hyvää sisältöä verkkoon. Tekniset puitteet ovat vain sellaiset, että sisältö tehdään hyvin erilaisin välinein. On flashia, silverlightia, javaa, pdf:ää… Moni hiemankaan erikoisempi ja laajemmin rakennettu sisältö edellyttää käyttäjältä jonkin tietyn ohjelman asentamista koneelle, jotta homma toimii. Ratkaisua tähän ongelmaan tarjoaa mahdollisesti HTML5-kieli, jonka toivotaan korvaavan tämän hetkisen html-kielen joskus tulevina vuosina (tällä hetkellä kaavailtu vuosi on ilmeisesti 2020.). Siihen asti sisältöä luodaan niillä välineillä mitä on.

Ehkä kymmenen vuoden päästä museoiden imago verkossa on tietoisesti rakennettu brändi, joka tukee konkreettisen museon mainetta, ja yhdessä museo ja verkkosivut ovat toimiva kokonaisuus ja täydentävät toisiaan. (Henkilökohtainen visio, toim.huom.)

Meri-Lapin museoiden imago ja brändi

Verkkosivujen rakentaminen monelle museolle on sekoitus eri imagoja ja brändejä. Toisaalta se antaa mahdollisuuden luoda yhden yhteisen brändin. Yksi ratkaisu olisi ollut, että sivuille olisi tullut jokin yhteinen, lyhyt ja ytimekäs tunnistettava domain esim. mietimme http://www.merta.museum tai http://www.museogrannit.com. Lopulta päädyimme niinkin yksinkertaiseen ratkaisuun kuin http://www.merilapinmuseot.fi. Se kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi mistä on kyse.  Tarkoitus onkin käyttää sitä rakennusalustana yhteistyölle, jossa vain bittitaivas on rajana! 😉

Jos sinulla on mielipide museoistamme, mitä se sinulle edustaa ja millaisena näet sen tulevaisuudessa, kerrothan sen kommenttiboksissa.

Minna

Ps. Tarkoitus oli kuvittaa juttu kuvankaappauksilla mainituista verkkosivuista, mutta se, ylittääkö kuvankaappaus teoskynnystä vai ei, oli sen verran epäselvää, että jätin ne kokonaan pois.

(Lisäys klo 11.09: Lisäsin kuvankaappaukset, kun sain kommenttiboksissa vahvistuksen sille, että ne ovat ok tässä tapauksessa, kun arvioin niitä.)

Mainokset